YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT

Artikkeli 1. Määritteet
GoudaJuustoaShop.com on nettisivu, jonka omistaa Kaashandel Peters - M&W B.V., ja joka on perustettu paikassa Harderwijk, Alankomaat, ja joka on rekisteröity kaupparekisteriin nimeltä Kamer van Koophandel De Veluwe en Twente (Veluwen ja Twenten kauppakamari) Harderwijkissä, numerossa 81503024.

Artikkeli 2. Käytäntö
1. Nämä määräykset ja ehdot pätevät kaikkiin erityistarjouksiin, hintaehdotuksiin ja sopimuksiin joiden osallisina ovat Kaashandel Peters - M&W B.V. sekä asiakas jonka Kaashandel Peters - M&W B.V. on määritellyt määräysten ja ehtojen alaiseksi, kunhan osapuolet eivät ole vartavasten tehneet kirjallista poikkeusta.
2. Nämä kyseessä olevat määräykset ja ehdot pätevät myös niihin sopimuksiin Kaashandel Peters - M&W B.V.:n kanssa, joiden täytäntöönpaneminen vaatii Kaashandel Peters - M&W B.V.:n ottavan mukaan kolmansia osapuolia.
3. Nämä yleiset säännöt ja ehdot kirjoitettiin myös Kaashandel Peters - M&W B.V.:n työntekijöille ja sen johtoportaalle.
4. Asiakkaan ostos- tai muiden määräysten ja ehtojen päteminen hylätään yksiselitteisesti.
5. Jos nämä ehdot tai useammat näistä määräyksistä ja ehdoista jonain hetkenä tehdään turhiksi tai mitätöidään osaksi tai kokonaan, loput näistä yleisistä säännöistä ja ehdoista pätevät edelleen. Tälläisessa tilanteessa Kaashandel Peters - M&W B.V. ja asiakas neuvottelevat keskenään korvatakseen mitätöidyt tai turhiksi tehdyt ehdot. Tuolloin noudatetaan mahdollisimman pitkälti alkuperäisten ohjeiden ohjenuoraa.
6. Jos näiden määräysten ja ehtojen tulkitsemisessa on yhdessä tai useammassa kohdassa mahdollisuus epävarmuuteen, tulkinnan on tapahduttava näiden yleisten sääntöjen ja ehtojen hengessä.
7. Jos esiin nousee osapuolten välisiä tilanteita joita nämä yleiset määräykset ja ehdot eivät kata,ne pitäisi arvioida näiden yleisten sääntöjen ja ehtojen hengessä.
8. Vaikka Kaashandel Peters - M&W B.V. ei jatkuvasti vaatisi näiden sääntöjen ja ehtojen tiukkaa noudattamista, se ei tarkoita sitä etteivätkö ehdot pätisi, tai sitä että Kaashandel Peters - M&W B.V. mitenkään menettäisi oikeutensa vaatia näiden määräysten ja ehtojen tiukkaa noudattamista toisissa tapauksessa.
9. Kaashandel Peters - M&W B.V. pidättää itsellään oikeuden muuttaa yleisiä toimitussääntöjä ja internetsivun sisältöä.

Artikkeli 3. Erikoistarjoukset ja hintaehdotukset
1. Kaashandel Peters - M&W B.V.:n tekemät hintaehdotukset ja erikoistarjoukset eivät velvoita mihinkään, ellei hyväksymisehtoja ole mainittu hintaehdotuksessa. Hintaehdotus tai erikoistarjous vanhenee jos tuote johon ehdotus tai tarjous viittaa ei ole enää saatavissa.
2. Kaashandel Peters - M&W B.V. ei ole vastuussa hintaehdotuksistaan tai erikoistarjouksistaan mikäli asiakas voi helposti olettaa hinnan tai tarjouksen tai niiden osan sisältävän selkeän virheen tai kirjoitusvirheen.
3. Hintaehdotuksiin ja erikoistarjoushintoihin sisältyvät arvonlisävero sekä posti- ja toimituskulut, ellei toisin mainita.
4. Jos tarjous poikkeaa hyväksymisvaiheessa alkuperäisestä hintaehdotuksesta tai erikoistarjouksesta (alla mainituista tai muista syistä), se ei ole Kaashandel Peters - M&W B.V.:n kannalta sitova. Sopimusta ei tehdä näin poikkeavin ehdoin, ellei Kaashandel Peters - M&W B.V. toisin ilmoita.
5. Paljousalennukset eivät velvoita Kaashandel Peters - M&W B.V.:ä luovuttamaan osaa tilauksesta ehdotetun kokonaishinnan murto-osalla. Erikoistarjoukset ja hintaehdotukset eivät automaattisesti siirry tuleviin tilauksiin.
6. Erikoistarjoukset eivät siirry automaattisesti uusiin tilauksiin.

Artikkeli 4. Tilausvahvistus ja sopimus
1. Kun Kaashandel Peters - M&W B.V. on saanut tilauksen, Kaashandel Peters - M&W B.V. varmistaa tilauksen yhden työpäivän aikana, paitsi tilanteissa joissa Kaashandel Peters - M&W B.V.:n ei voida kohtuuden nimissä odottaa tekevän sopimusta asiakkaan kanssa.
2. Heti kun Kaashandel Peters - M&W B.V. on vastaanottanut tilauksen ja maksu on vahvistettu, tilaus hyväksytään ja täytetään Kaashandel Peters - M&W B.V.:n toimesta 2-4 työpäivän aikana. Mikäli jokin tuote on (tilapäisesti) loppu, tuote korvataan vastaavalla vaihtoehdolla. Asiakkalle ilmoitetaan tästä sähköpostilla. Kaashandel Peters - M&W B.V. pidättää itsellään kaikki oikeudet olla hyväksymättä tiettyjä maksutapoja ja olla vahvistamatta tilausta mistä tahansa syystä. Syyt saattavat sisältää mutta eivät rajoittua seuraaviin: tuotevaraston ongelmat, tuotteen vastaanottamiseen liittyvät ongelmia, tai ongelmat tilauksen täyttämisen kanssa. Lisäksi muutkin asiat voivat johtaa tilauksen hylkäämiseen.
3. Sopimus pätee kaikkeen kanssakäymiseen asiakkaan ja Kaashandel Peters - M&W B.V.:n välillä, ja korvaa kaikki aikaisemmat sopimukset, järjestelyt ja kanssakäymiset asiakkaan ja Kaashandel Peters - M&W B.V.:n välillä.
4. Jos ei toisin todisteta, Peters V.o.f.:n hallinnolliset rekisterit toimivat pätevänä todistuksena asiakkaan Kaashandel Peters - M&W B.V.:lle tekemistä toimeksiannoista ja maksuista, ja Kaashandel Peters - M&W B.V.:n tekemistä toimituksista. Kaashandel Peters tiedostaa, että sähköinen viestintä voi toimia todistusaineistona. Hyväksyessään nämä yleiset säännöt ja ehdot, asiakas tiedostaa tämän myös.
5. Kassalla asiakkaalla on mahdollisuus tallentaa pankki- tai luottokorttitietonsa tulevia ostoksia varten asiakastililleen M&W B.V. - goudajuustoashop.com issa. Jos asiakas valitsee tämän vaihtoehdon, korttitiedot tallennetaan maksupalveluntarjoajamme MultiSafepayn suojatuille palvelimille M&W B.V. - goudajuustoashop.com -sivuston puolesta. Asiakas valtuuttaa täten MultiSafepayn keräämään ja tallentamaan hänen pankki- tai luottokorttitietojaan.
Mikäli Asiakas haluaa poistaa pankki- tai luottokorttitiedot tililtään, hän voi [täytä mikä vaihtoehto koskee] esim. kirjaudu sisään asiakastililleen M&W B.V. -goudajuustoashop.com -sivustolla, siirry kohtaan Maksutiedot ja poista tallennettu kortti / lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected] ja pyydä poistamaan korttitiedot jne.


Artikkeli 5. Hinnat.
1. Tilausvahvistuksessa mainittu kokonaishinta on lopullinen, ja sisältää tilattujen tuotteiden hinnat, niiden prosessoinnin, pakkausmateriaalit ja kuljetuksen.
2. Minimitilaushinta on asetettu 15 euroon (ei sisällä lähetyskuluja)
3. EU:n sisällä tilattuihin tuotteisiin ei lisätä tullimaksuja eikä veroja.
4. Asiakkaalle lähetetään erillinen lasku hänen antamaansa osoitteeseen vain Kaashandel Peters - M&W B.V.:lle tehdystä erityispyynnöstä.
5. Kaashandel Peters V.o.f:llä on oikeus muuttaa hintoja ja korjata mahdollisia virheitä. Jos nämä toimet haittaavat asiakasta, asiakkaalle ilmoitetaan tästä sähköpostitse ja asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa seuraavien kahden päivän aikana. Kaashandel Peters - M&W B.V. ei ole vastuussa mahdollisista (tulostus)virheistä hinnoissaan tai yleisissä säännöissään ja ehdoissaan.
6. Maksu luottokorttiholvissa
Kaikki luottokorttiholvin kautta säännöllisesti kerätyt maksutiedot salataan ja niitä ylläpidetään alan standardimenetelmillä, jotka on suunniteltu varmistamaan tietoturva katoamista tai varkautta vastaan, mukaan lukien siirron aikana kolmannen osapuolen maksujenkäsittelyyrityksellemme ("Maksunkäsittelijä"), joka on tällä hetkellä MultiSafepay.com. pitää Maksutietosi puolestamme. Huomaa, että maksutietosi tallentaa maksujen käsittelijämme, emme me, ja maksujen käsittelijän näiden tietojen käyttöä ja tallennusta säätelevät maksujen käsittelijän sovellettavat palveluehdot ja tietosuojakäytäntö (saatavilla osoitteessa: https://www. multisafepay.com/be_nl/general-conditions - Tietosuojakäytäntö https://www.multisafepay.com/nl_nl/privacy-policy)

Artikkeli 6. Toimitus.
1. Hyväksyessään tilauksen, Kaashandel Peters - M&W B.V. pakkaa tuotteet 2-4 työpäivän aikana, ja välittää ne joko PostNLille tai DHL postipalvelulle, jotka vastaavasti toimittavat paketin asiakkaan osoittamaan osoitteeseen.
2. Laskussa mainitut toimitusajat ovat arvioita: ei takuita. Paketit voivat viivästyä odottamattomasti postitoimistossa. Kaashandel Peters - M&W B.V.:llä ei ole tähän mitään vaikutusvaltaa eikä se voi olla vastuussa myöhästymisistä. Kaikki toimitusmaan tullista johtuvat myöhästymiset ovat asiakkaan omalla riskillä.
3. Toimitusaika alkaa sillä hetkellä kun paketti annetaan PostNLille tai DHL:lle.
4. Jos pakettia ei ole toimitettu mainittuun ajankohtaan mennessä, mitään ei tehdä minimiin neljään viikkoon. Tämä johtuu siitä että myöhästynyt paketti saatetaan vielä toimittaa tämän ajan sisällä.
5. Lisämaksut voidaan hyvittää yksinomaan mikäli asiakas pystyy todistamaan ne kirjallisesti.
6. EU:n ulkopuoliset tilaukset: kaikki mahdolliset tietyistä tuotteista johtuvat vientilisämaksut ovat asiakkaan vastuulla. Asiakkaan on oltava selvillä oman maansa tuontiehdoista ennen tilauksen tekemistä. Kaashandel Peters - M&W B.V.:llä ei ole tähän vaikutusvaltaa eikä sitä voida pitää tästä vastuussa.
7. Kaikki toimitukseen liittyvät kulut ovat asiakkaan vastuulla.
8. Asiakas on velvoitettu hyväksymään ostetut tuotteet silloin kun ne ovat hänelle valmiina tai luovutettavissa.
9. Jos asiakas kieltäytyy ottamasta tuotteita vastaan, tai on huolimaton antaessaan ohjeita tai oikeaa osoitetta, toimitettavaksi tarkoitetut tuotteet varastoidaan asiakkaan omalla vastuulla. Kaikki mahdolliset lisäkustannukset seuraavista toimitusyrityksistä tai varastoinnista ovat asiakkaan vastuulla.
10. Kaashandel Peters - M&W B.V. ei ole millään tavalla vastuussa tuotteiden pilaantumisesta tai parasta ennen -päiväyksen ohimenosta kun kyseessä on asiakkaan kykenemättömyys noutaa tuotteet ajoissa.
11. Kaikki paketit on vakuutettu. Mikäli lähetys katoaa, Kaashandel Peters - M&W B.V. pystyy aloittamaan erikseen tutkinnat TNT:ssä ja DHL:ssä. Mikäli TNT:n tai DHL:n tutkinnat osoittavat että paketti on hävinnyt, asiakas on oikeutettu hyvitykseen. Postipalveluiden pelkkä myöhästyminen ei oikeuta asiakasta hyvitykseen.
12. Mikäli Kaashandel Peters - M&W B.V. tarvitsee asiakkaalta henkilökohtaisia tietoja voidakseen noudattaa sopimusta, toimitusaika alkaa kulua vasta sitten kun asiakas on lähettänyt nämä Kaashandel Peters - M&W B.V.:lle.

Artikkeli 7. Takuu.
1. Kaashandel Peters - M&W B.V. takaa että kaikkissa toimitettavissa tuotteissa on voimassa oleva "parasta ennen" -päiväys, johon on aikaa ainakin 3 viikkoa, ellei ole nimenomaan toisin mainittu (kuten erikoistajrjouksissa). Kaashandel Peters - M&W B.V. tekee kaikkensa varmistaakseen, että juustoa kohdellaan parhaalla mahdollisella huolella, jotta se on kuin uuden veroinen ja vastaa nettisivuille kirjoitettua kuvausta.
2. Ylläoleva takuu pätee niin kauan kuin tuotteen voidaan olettaa pysyvän hyllyssä hyvänä tai tarvittaessa "parasta ennen" -päivään asti.
3. Tuotetakuu ei päde seuraavissa tapauksissa:
a. Tuotteet on rikottu holtittomalla käytöksellä
b. Asiakas tai kolmannet osapuolet ovat muuttaneet tuotteita tai yrittäneet muuttaa niitä ilman Productsfromhome'sin suostumusta.
c. Tuotteita on käytetty tavalla johon niitä ei ole tarkoitettu.

Artikkeli 8. Kuitti.
1. Asiakkaan on tutkittava lähetys (tai annettava jonkun muun tutkia se) heti kun tavarat annetaan hänelle tai vastaavasti sillä hetkellä kun asiaankuuluvat palvelut on saatu suoritettua. Asiakkaan on tällöin tarkistettava, että lähetyksen laatu ja/tai määrä vastaavat sitä mistä on sovittu, ja vastaavat asiaankuuluvien osapuolien vaatimuksia. Kaashandel Peters - M&W B.V.:lle on ilmoitettava mahdollisista puutteista ja virheistä 48 tunnin sisällä sähköpostitse: [email protected] GoudaJuustoaShop.com . Viestissä tulee mainita pakkauskuittiin kirjattu numero. Ilmoituksen tulisi sisältää mahdollisimman tarkka kuvaus virheestä, jotta Kaashandel Peters - M&W B.V. pystyy vastaamaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Asiakkaan on sallittava se, että Kaashandel Peters - M&W B.V. tutkii asiaa, tai järjestää asian tutkinnan.

Artikkeli 9. Vahinkovastuu.
1. Tapauksissa, joissa Kaashandel Peters - M&W B.V.:ia pidetään vastuussa vahingosta, vastuu rajoittuu siihen mitä näissä ehdoissa on määritelty.
2. Mikäli Kaashandel Peters - M&W B.V.:n toimittamat tuotteet eivät ole hyvässä kunnossa, Kaashandel Peters - M&W B.V.:n vahinkovastuu rajoittuu siihen mitä säännöissämme ja ehdoissamme on sovittu "Takuu" -kohdassa.
3. Mikäli tuotteiden valmistaja on vastuussa välillisistä tappioista, Kaashandel Peters - M&W B.V.:n vahinkovastuu rajoittuu näiden tuotteiden korvaamiseen, tai ostohinnan hyvittämiseen.
4. Asiakas kantaa henkilökohtaisen vastuun tuotevalinnoistaan ja niiden säilytyksestä. Kaashandel Peters - M&W B.V. ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat johtuneet tahallisista, vääristä tai moitittavista toimista, tai asiakkaan epäviisaasta ja sopimattomasta tuotteen käytöstä.
5. Kaashandel Peters - M&W B.V. ei ole vastuussa mistään vahingoista jotka ovat johtuneet siitä, että Kaashandel Peters - M&W B.V. on käyttänyt asiakkaan antamia vääriä tietoja.
6. Kaashandel Peters - M&W B.V. on vain ja ainostaan vastuussa suorista tappioista.
a. Suorat tappiot sisältävät, ja ovat rajoittuneet seuraaviin: tappioiden syiden ja laajuuden tutkimisesta kertyneet kohtuulliset kulut;
b. Mahdolliset kohtuulliset kulut, jotka juontuvat Kaashandel Peters - M&W B.V.:n puutteellisen palvelun tuomisesta sopimuksen vaatimalle tasolle, mikäli Kaashandel Peters - M&W B.V.:n voidaan osoittaa olleen puutteellinen.
c. Kohtuulliset kulut, jotka johtuvat vahinkojen estämisestä tai rajoittamisesta, kunhan asiakas todistaa että nämä kustannukset ovat vähentäneet suoria vahinkoja sillä tavalla kuin näissä säännöissä ja ehdoissa on tarkoitettu.
7. Kaashandel Peters - M&W B.V. ei ole ikinä vastuussa epäsuorista vahingoista, mukaanlukien välilliset tappiot, voiton menetys, säästämättömät säästöt, ja vahingot jotka johtuvat bisnes- tai muun maailman kehityksen pysähtymisestä. Kun kyseessä ovat yksityisen kuluttajan ostokset, nämä määräykset rajoittuvat niihin jotka sallitaan artikkeli 7:24 sektiossa 2 BW (Hollannin siviililaki).
8. Mikäli Kaashandel Peters - M&W B.V. olisi vastuussa jonkinlaisista menetyksistä, Kaashandel Peters - M&W B.V.:n vastuu rajoittuu summaan joka on korkeintaan kolme kertaa tilauksen loppusumma; koskien vain sitä tilauksen osaa johon vahinkovastuu liittyy.
9. Joka tapauksessa Kaashandel Peters - M&W B.V.:n vastuu rajoittuu sen vakuutuksen kulloisessakin tilanteessa korvaamaan summaan.
10. Tässä artikkelissa mainitut vahinkovastuun rajoitukset eivät päde mikäli vahingot ovat tapahtuneet Kaashandel Peters - M&W B.V.:n tai sen alaisten tahojen tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Artikkeli 10. Riskin siirtyminen.
1. Tuotteiden katoamisen ja vahingoittumisen riski, mikä on tämän sopimuksen aiheena, siirtyy asiakkaalle siellä hetkellä kun tuotteet lain mukaan ja käytännössä toimitetaan asiakkaalle tai asiakkaan määräämälle kolmannelle osapuolelle.

Artikkeli 11. Maksu.
1. Oikeuksia ei voi vaatia vedoten virheellisiin hintoihin ja kuviin.
2. Maksun on hoidettava etukäteen iDEAL:ia tai PayPalin välityksellä. Tilattujen tuotteiden prosessointi ja lähetys tapahtuvat sen jälkeen kun asiakas on maksanut tilauksen.
3. Mitään tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille hollantilaisen yksityisyydensuojalain vuoksi (Wet op de Persoonsregistratie). 

Artikkeli 12. Oikeus sopimuksen päättämiseen
1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus ilman syytä 14 työpäivän ajan. Kaashandel Peters V.o.f:ille pitää ilmoittaa tästä kirjallisesti. Tuotteiden palauttamisesta johtuvat kulut jäävät asiakkaan maksettavaksi.
2. Yllämainittu harkinta-aika ei päde nopeasti pilaantuviin tuotteisiin.
3. Asiakas voi peruuttaa tilauksen ilman syytä vain jos kyseiset tuotteet ovat täydellisessä, vahingoittumattomassa ja käyttämättömässä kunnossa, ja alkuperäisessä pakkausmateriaalissaan.

Artikkeli 13. Valitukset.
1. Jos tilatut tuotteet eivät vastaa asiakkaan odotuksia rikkoutumisen, vahingon tai viallisen toimituksen vuoksi, asiakkaan on ilmoitettava tästä Kaashandel Peters V.o.f:lle 48 tunnin sisällä tuotteiden saamisesta. Mikäli Kaashandel Peters - M&W B.V. ei saa valitusta yllämainitussa ajassa, kaikkien toimitusten uskotaan vastaavan tilausta.

Artikkeli 14. Immateriaalioikeudet.
1. Kaashandel Peters - M&W B.V. pidättää itsellään toimivallan sekä kaikki sille kuuluvat oikeudet hollantilaisen tekijänoikeuslain (Auteurswet) ja muiden immateriaalioikeuslakien ja lainsäädäntöjen nojalla.
2. Kaashandel Peters - M&W B.V. on omistaja tai luvanhaltija kaikkiin tällä nettisivulla oleviin tekijänoikeuksiin, tietokantoihin, tuotemerkkeihin ja kaikkiin muihin tämän nettisivun immateriaalioikeuksiin. Konsepti, rakenne, pohjapiirros ja suunnittelu ovat yksinoikeudella Kaashandel Peters - M&W B.V.:n omistamia.
3. Jos asiakas käyttää ylläolevia materiaaleja, hänen tulee tehdä näin vain itse eikä materiaaleja ole lupa kopioida, julkaista tai tuoda kolmansien osapuolien tietoisuuteen paitsi Kaashandel Peters - M&W B.V.:n aikaisemmin antamalla kirjallisella luvalla.

Artikkeli 15. Korvausvelvollisuus.
1. Asiakas vapauttaa Kaashandel Peters - M&W B.V.:n kaikista kolmansien osapuolien mahdollisista korvausvaateista, jotka johtuvat sopimuksen täytäntöönpanemisen aiheuttamista vahingoista joista syytetään muita kuin Kaashandel Peters - M&W B.V.:ia.
2. Mikäli kolmannet osapuolet pitävät Kaashandel Peters - M&W B.V.:ia tällaisessa tilanteessa vastuussa, asiakkaan on avustettava Kaashandel Peters V.o.f:ia laki- ja muissa tilanteissa, ja hänen oletetaan tekevän parhaansa olosuhteet huomioiden. Mikäli asiakas ei ryhdy asianmukaisiin toimiin, Kaashandel Peters - M&W B.V.:illä on oikeus ottaa ilman kysymyksiä asiat hoitoonsa. Kaikki kulut ja hävikit jotka aiheutuvat Kaashandel Peters - M&W B.V.:n ja kolmansien osapuolien toimista ovat asiakkaan omalla vastuulla ja hänen korvattavanaan.

Artikkeli 16. Ylitsepääsemätön este.
1. Kaashandel Peters - M&W B.V. ja asiakas eivät kumpikaan ole velvoitettuja velvollisuuksiensa täyttämiseen jos he estyvät niiden täyttämisestä tilanteen vuoksi joka ei ole kenenkään vika, eikä heitä voida pitää vastuussa lailla, lakisäädöksellä tai sääntömääräyksellä.
2. Sen lisäksi mitä laki ja lakipykälät asiasta sanovat, nämä Yleiset Säännöt ja Ehdot tulkitsevat ylitsepääsemättömän esteen olevan mikä tahansa ulkoinen tekijä, ennalta tiedetty tai yllättävä, johon Kaashandel Peters - M&W B.V. ei pysty vaikuttamaan, mutta jonka vuoksi Kaashandel Peters - M&W B.V. ei pysty täyttämään velvollisuuksiaan.
3. Kaashandel Peters - M&W B.V.:lla on myös oikeus vedota ylitsepääsemättömään esteeseen jos joku yllämainituista tilanteista tapahtuu sen jälkeen kun Kaashandel Peters V.o.f:n piti täyttää velvollisuutensa.

Artikkeli 17. Asiaan liittyvä laki ja kiistat.
1. Kaashandel Peters - M&W B.V.:n kaikki lakisääteiset yhteistyösuhteet ovat Hollannin lain alaisia; vaikka yhteistyösuhde hoidettaisiin osaksi tai kokonaan ulkomailla, tai vaikka lakisääteisen yhteistyösuhteen osapuoli olisi toisen maan asukas.
2. Osapuolten tulee valittaa oikeuteen sen jälkeen kun he ovat tehneet parhaansa selvittääkseen kiistaan yhteisymmärryksessä.

Artikkeli 18. Takuut ja Sääntöjen ja Ehtojen muutokset
1. Nämä säännöt ja ehdot on tallennettu paikkaan Kamer van Koophandel De Veluwe en Twente (Veluwen and Twenten kauppakamari) kaupungissa Harderwijk, Alankomaat.
2. Viimeisimpänä talletettu versio on se joka on voimassa, ja/tai se versio joka oli voimassa kun Kaashandel Peters - M&W B.V. alunperin ryhtyi ko. lakisääteiseen yhteistyösuhteeseen.
3;. Hollantilainen versio näistä yleisehdoista ja säännöistä on aina se jota tulkitaan tarvittaessa.
4. Hollantilainen versio näistä Yleisistä Ehdoista ja Säännöistä ylittää käännetyt versiot